S A M T L I G A P R O J E K T

2020


Volymstudie Nybyggnad, Kaptensgatan 13 & 15, Mariehamn

2019


Kvarteret Alfrida – Ett alternativt förslag till Centrumutvecklingen i Mariehamn

Hotell, ombyggnad av historisk byggnad, Jungfrugatan, Östermalm, Stockholm, Bygglov pch Projektering

Hotell, utökad verksamhet, Norrmalm, Stockholm, bygglovsritningar och bygghandlingar

Om- och tillbyggnad av Torggatan 4, Mariehamn, underlag för stadsplaneändring

Nybyggnad Sommarstuga, Eckerö, Åland, Bygglovsritningar

Tillbyggnad Torp, Kättilstad, Bygglovsritningar

Nybyggnad balkong, carport och bod, Östernäs Mariehamn, Bygglovsritningar

Förslagshandlingar ombyggnad K-märkt veranda, Mariehamn

2018


Underlag till delgeneralplan för Mariehamns Stads Centrum

Villa Mjölkbacken, Föglö / Åland, Bygglovsritningar

Förråd och Cykelförvaring, Mariehamn, Bygglovsritningar

Ombyggnad gästhus, Tranholmen, Danderyd, skissförslag

Ombyggnad av skollokal till förskola, Kista, Akademiska skolan

Restaurang och Festvåning, Stockholm, Markanvsiningsunderlag

2017


Nybyggnad Attefallshus, Tranholmen, Danderyd, Bygglovsritningar

Nybyggnad Restaurang, Stockholm, Bygglovsritningar

Nybyggnad Sommarstuga, Eckerö, Åland, Bygglovsritningar

Rönnbergs Torg, Mariehamn, Åland, Illustration målbild

Nybyggnad Restaurang, Stockholm, Bygglovsritningar

Festvåning, Hamam, Bageri och kontorskomplex, Stockholm, Markanvisningsunderlag

2016


Nybyggnad Kursgård, Stockholm, Idéförslag

Solitären, experimentel Bostadsenhet, Upplands Väsby, Konceptritningar

Akademiska Skolan Kista Högstadium, Inredning Skolentré, Stockholm, design och byggritningar

Uppmätning skola, Råsunda

Ombyggnad Erstavik-Alléskolan, Nacka, Förfrågningsunderlag

Inredning kontor för Ålands Natur och Miljö, Mariehamn, Åland, Byggritningar

Målbild för ny delgeneralplan för Mariehamns Centrum, del 2

2015


Make A Difference, nybyggnad Barnhem och Skola, Bobikuma, Ghana, Byggritningar

Målbild Mariehamns Centrum för ny delgeneralplan, del 1

2014


Community, Byggritningar Modulbyggnader

Khadidja Center, Ombyggnad Kursgård, Stockholm, Byggritningar

2013


Examensarbete DESERTOPIA

Sjukstuga, Försäljningsritningar

Inredning Entré, Kista Folkhögskola, Byggritningar

2012


Tillbyggnad Villa, Stockholm, Bygglovsritningar

Anima Mundi Växthus och aktivitets centrum, Stockholm, Idéförslag

Ombyggnad Förskola, Stockholm, Byggritningar

Ombyggnad Hotellboende, Stockholm, Byggritningar

2011


Community, Yemen, Förslagsritningar

Lagerbyggnad, Bossasso, Somalia, Modulbyggnader

Kiosker, Stockholm, Bygglovsritningar

Bazar, Bageri och Hotell, Stockholm, Markansvisningsansökan

Nybyggnad liten veterinärpraktik, Japan,  Modulbyggnad

Nybyggnad Villa, Okinawa, Japan,  Modulbyggnad

Ombyggnad Studentboende, Stockholm, Byggritningar

Nybyggnad lägerboende, Malakal, Syd-Sudan, Byggritningar

Nybyggnad liten kontorsbyggnad, Syd-Sudan, Byggritningar

2010


Inredning Restaurang, Stockholm

Sjukhus, Somalia, Skissförslag

Skola, Somalia, Skissförslag

Tillbyggnad Al-Azhar Skolan, Örebro, Bygglovsritningar

Modulbyggnader, Yemen, Byggritningar

2009


Rinkeby Moské

Nybyggnad restaurang, Stockholm, Bygglovsritningar

Nybyggnad Villa, Åkersberga, Bygglovsritningar

”Vid en kris kan vi få svälta”

PUBLICERAT I ARKITEKTEN 28 SEPTEMBER 2016 – AV JOHANNA WICKSTRÖM

Sveriges beroende av fossila bränslen gör oss sårbara. Vi borde planera våra städer för att garantera mattillförseln också i ett krisläge , skriver Johanna Wickström.

För att en stad ska vara ett tryggt habitat för oss människor behöver den först av allt förse oss med mat, vatten och bostad. I dag är kedjan som försörjer oss med mat helt beroende av fossila bränslen som de nationella makthavarna i väldigt liten mån kan kontrollera. Vi har satt en av de främsta förutsättningarna för vår överlevnad helt i händerna på kapitalismen och privata aktörer i och utanför Sverige.

I Sverige importerar vi 50 procent av maten som vi äter, vårt eget jordbruk täcker alltså bara halva behovet. Sverige har sedan inträdet i EU inga egna produktionsmål för jordbruket och det finns ingen myndighet som ansvarar för matsäkerheten i landet. Läs mer…

K O N T A K T

Email: info@johannawickstrom.com
Telefon: +46722532583
WhatsApp: +46722532583
Postadress: Pilotgatan 8nb, 12832 Skarpnäck, Sverige