Mariehamns Centrums nya generalplan

Kund: Kommittén för upprättande av delgeneralplan för centrum i Mariehamn
Projektets start/slut: 2018
Status: Slutfört

Uppdrag: Ta fram material i samarbete med stadsarkitektkansliet i Mariehamn för den nya delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Undersöka platsernas potential och ta fram volymer för förtätning.

Fotomontage-kvarter V-alternativ 1-föreFotomontage-kvarter V-alternativ 1-efterFotomontage-kvarter II-föreFotomontage-kvarter II-efter