S A M T L I G A P R O J E K T

 

2019


Kvarteret Alfrida – Ett alternativt förslag till Centrumutvecklingen i Mariehamn

Hotell, ombyggnad av historisk byggnad, Jungfrugatan, Östermalm, Stockholm, Bygglov pch Projektering

Hotell, utökad verksamhet, Norrmalm, Stockholm, bygglovsritningar och bygghandlingar

Om- och tillbyggnad av Torggatan 4, Mariehamn, underlag för stadsplaneändring

Nybyggnad Sommarstuga, Eckerö, Åland, Bygglovsritningar

Tillbyggnad Torp, Kättilstad, Bygglovsritningar

Nybyggnad balkong, carport och bod, Östernäs Mariehamn, Bygglovsritningar

Förslagshandlingar ombyggnad K-märkt veranda, Mariehamn

2018


Underlag till delgeneralplan för Mariehamns Stads Centrum

Villa Mjölkbacken, Föglö / Åland, Bygglovsritningar

Förråd och Cykelförvaring, Mariehamn, Bygglovsritningar

Ombyggnad gästhus, Tranholmen, Danderyd, skissförslag

Ombyggnad av skollokal till förskola, Kista, Akademiska skolan

Restaurang och Festvåning, Stockholm, Markanvsiningsunderlag

2017


Nybyggnad Attefallshus, Tranholmen, Danderyd, Bygglovsritningar

Nybyggnad Restaurang, Stockholm, Bygglovsritningar

Nybyggnad Sommarstuga, Eckerö, Åland, Bygglovsritningar

Rönnbergs Torg, Mariehamn, Åland, Illustration målbild

Nybyggnad Restaurang, Stockholm, Bygglovsritningar

Festvåning, Hamam, Bageri och kontorskomplex, Stockholm, Markanvisningsunderlag

2016


Nybyggnad Kursgård, Stockholm, Idéförslag

Solitären, experimentel Bostadsenhet, Upplands Väsby, Konceptritningar

Akademiska Skolan Kista Högstadium, Inredning Skolentré, Stockholm, design och byggritningar

Uppmätning skola, Råsunda

Ombyggnad Erstavik-Alléskolan, Nacka, Förfrågningsunderlag

Inredning kontor för Ålands Natur och Miljö, Mariehamn, Åland, Byggritningar

Målbild för ny delgeneralplan för Mariehamns Centrum, del 2

2015


Make A Difference, nybyggnad Barnhem och Skola, Bobikuma, Ghana, Byggritningar

Målbild Mariehamns Centrum för ny delgeneralplan, del 1

2014


Community, Byggritningar Modulbyggnader

Khadidja Center, Ombyggnad Kursgård, Stockholm, Byggritningar

2013


Examensarbete DESERTOPIA

Sjukstuga, Försäljningsritningar

Inredning Entré, Kista Folkhögskola, Byggritningar

2012


Tillbyggnad Villa, Stockholm, Bygglovsritningar

Anima Mundi Växthus och aktivitets centrum, Stockholm, Idéförslag

Ombyggnad Förskola, Stockholm, Byggritningar

Ombyggnad Hotellboende, Stockholm, Byggritningar

2011


Community, Yemen, Förslagsritningar

Lagerbyggnad, Bossasso, Somalia, Modulbyggnader

Kiosker, Stockholm, Bygglovsritningar

Bazar, Bageri och Hotell, Stockholm, Markansvisningsansökan

Nybyggnad liten veterinärpraktik, Japan,  Modulbyggnad

Nybyggnad Villa, Okinawa, Japan,  Modulbyggnad

Ombyggnad Studentboende, Stockholm, Byggritningar

Nybyggnad lägerboende, Malakal, Syd-Sudan, Byggritningar

Nybyggnad liten kontorsbyggnad, Syd-Sudan, Byggritningar

2010


Inredning Restaurang, Stockholm

Sjukhus, Somalia, Skissförslag

Skola, Somalia, Skissförslag

Tillbyggnad Al-Azhar Skolan, Örebro, Bygglovsritningar

Modulbyggnader, Yemen, Byggritningar

2009


Rinkeby Moské

Nybyggnad restaurang, Stockholm, Bygglovsritningar

Nybyggnad Villa, Åkersberga, Bygglovsritningar